Çevre Kirliliği

Baz istasyonları (Elektromantik) şikayetleri

baz
Baz istasyonu şikayetleri gereği için, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.

Atık Su Kontrolü

İlçe sınırlarımız dâhilinde yer alan siteler, müstakil konutlar ve ticari işletmeler gereği kapsamında mevcut atık su hatlarına deşarj ve foseptik, izinsiz deşarj başlıkları dâhilinde 16 adet şikâyet yerinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sorumlu kurum İSKİ ile koordineli bir şekilde gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.untitled-5

Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları

Genellikle bölgemizde billboard, reklam tabelaları, işletmelerin ışıklandırma şikayetlerine ilişkin mahallinde kontroller yapılmakta, kurallara aykırı olanların kaldırılması için yasal işlemlerin yapılması sağlanılmaktadır.

15 genel çevre şikâyeti, kurum içi paydaşımız olan Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı anlık denetimler esnasında teknik destek verilerek yerinde incelenmiştir.

goruntu

Hafriyat Atıkları Kontrolü

İlçemizdeki yapım, onarım veya inşaat çalışmaları esnasında kontrol altına alınmayan veya ihmal edilmiş, çevremizde sağlıksız ve görüntü kirliliği oluşturan 14 adet hafriyat şikâyeti, yerinde incelenerek şikâyet unsurlarının ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Ayrıca 25 adet Zabıta Müdürlüğü , 31 adet Ruhsat Müdürlüğü’nden gelen şikayetler koordineli olarak, rutin denetimler esnasında, yerinde incelenmiş ve çözümlenmiştir.

Atık Su Kontrolü

İlçe sınırlarımız dâhilinde yer alan siteler, müstakil konutlar ve ticari işletmeler gereği kapsamında mevcut atık su hatlarına deşarj ve foseptik, izinsiz deşarj başlıkları dâhilinde 16 adet şikâyet yerinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sorumlu kurum İSKİ ile koordineli bir şekilde gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.untitled-5

Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları

Genellikle bölgemizde billboard, reklam tabelaları, işletmelerin ışıklandırma şikayetlerine ilişkin mahallinde kontroller yapılmakta, kurallara aykırı olanların kaldırılması için yasal işlemlerin yapılması sağlanılmaktadır.

15 genel çevre şikâyeti, kurum içi paydaşımız olan Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı anlık denetimler esnasında teknik destek verilerek yerinde incelenmiştir.

goruntu

Çevresel Gürültü Kontrolü

Eğlence yerlerinden kaynaklı gürültü şikayetlerine ilişkin canlı müzik izin belgesinin olup olmadığının incelenmesi, canlı müzik izin belgesi yok ise canlı müzik izin belgesi alıncaya kadar işletmenin müzik tesisatı kaynağından mühürlenerek müzik yayınından men edilmesi hususunda Zabıta Müdürlüğü’ne iletilmektedir. İşletmenin canlı müzik izin belgesi var ise işletmeden kaynaklanan gürültü şikayetleri ile ilgili tespitlerin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.

untitled-4

İşletmelerin klima, jeneratör, soğutma gruplarından kaynaklı gürültü şikayetleri doğrultusunda mahallinde yapılan incelemede; ilgilisine tebligat yapılmakta, süre bitiminde kontrol edilmekte, gereğini yapmadıysa ses ölçümlerinin yapılması ve cezai işlem uygulanması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’ne iletilmektedir.

İlçe genelinde 30 şikâyet ele alınmıştır. Genel konuları itibari ile: eğlence gürültüsü, havalandırma gürültüsü, işletmelerin faaliyetleri doğrultusunda çıkardıkları gürültüler, jeneratör gürültüleri.
Gürültü şikâyetlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli teknik alt yapı sağlanmış, bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yetki devri talebinde bulunulmuştur. Talebimiz hali hazırda Bakanlık oluru aşamasındadır.

Hava Kirliliği Kontrolü

duman
Isınma amaçlı kullanılan kömürden kaynaklı koku ve duman şikayetleri ile ilgili yapılan denetimlerde, kömür menşei belgesi, apartman görevlisinin ateşçi belgesi ve havalandırma bacasının yetkili firmaya yaptırılan baca bakım evrakı kontrol edilmektedir. Ayrıca gerekli görülen durumlarda kullanılan kömürden numune alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Yakıt Analiz Merkezine gönderilerek uygunluğunun tespiti yapılmaktadır.

İşletmelerin faaliyetinden kaynaklı koku şikayetlerinde ilgilisine tebligat yapılmakta ve süre bitiminde gerekli önlemlerin alınmaması durumunda da işletme hakkında gereğinin yapılması hususunda Zabıta Müdürlüğü’ ne ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iletilmektedir.

İlçe genelinde 45 şikâyet ele alınmıştır. Genel olarak, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği (konut ve siteler ) , ticari işletmelerin faaliyetleri sonucu oluşturdukları baca gazı emisyon değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

DUYURULAR

EVLERDEN BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA PROJESİ

Bitkisel atık yağlar su kirliliğinin %25'ini oluşturuyor. Bitkisel atık yağları dökmeyelim hem dünyamızı hem de tüm canlıları koruyalım. 6 Litre atık yağ getirene 1 litre doğa dostu TURMEPA yüzey temizleyici hediye ediyoruz. *** Kampanya 15 Şubat - 15 Ağustos tarihleri arasındadır.

Devamı
 

ANKET