Atık Yönetimi

Araç Lastiklerinin Toplanması

Atık lastiklerin toplanması, geri kazanımı ve bertarafı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin ve lisansı bulunan LASDER /Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi ile Müdürlüğümüz arasında Protokol yapılmış olup, ilçemizdeki atık lastiklerin kaynağından toplanması sağlanmıştır.

untitled-2

Ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak; Kauçuk imalatı, halı saha zeminleri ile lastik karo taşı üretiminde değerlendirilmek üzere geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.

Okul ve İbadethanelerin Su Depolarının Temizlenmesi

Su depolarına temiz olarak gelen, şehir şebeke suyundaki klor elementi depolardaki bekleme sırasında aktivitesini kaybetmekte ve depolarda yosun, tortu, pas, kum, çamur vb. olumsuzluklar oluşturmaktadır. Ayrıca tifo, kolera, dizanteri, hepatit, gibi hastalıklara neden olan patojen mikroorganizmaların üremesini ve hızla yayılmasını sağlamaktadır.

Bu nedenle su depolarının temiz, güvenli ve sağlıklı koşullarda tutulması amacıyla Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak, 2016 yılı içerisinde ilçemizdeki 48 adet Resmi ilköğretim okulları ve Liselerin, 53 adet İbadethanenin su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasını sağladık.

Tadilat ve Moloz Atıkları

harfiyat
Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemek amacıyla, ilçemizde faaliyet gösteren inşaat çalışmaları esnasında Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede hafriyatın taşınabilmesi için “Hafriyat Taşıma İzin Belgesi” müdürlüğümüzce verilmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı genelge dâhilinde, hafriyat kamyonlarının, şantiye çıkışında tekerleklerinin yıkanarak temizlenmesi yönünde tebligatlar yapılmaktadır.
Ayrıca İlçemizdeki inşaat çalışması yapılan yerlerde, Çevre Mühendislerimizce periyodik ya da ani denetimler yapılmakta ve mail, telefon veya çağrı merkezimize gelen şikâyetler yerinde incelenerek değerlendirilmektedir.
İlçemizdeki inşaat alanlarındaki hafriyat çalışması için 2016 yılı içerisinde gelen Müdürlüğümüzce 41 adet hafriyat izin belgesi verilmiştir.

Elektrikli ve Elektronik Atıklar

Elektronik Atıklar, Elektronik cihazların sahibi ya da kullanıcısı tarafından kullanım ömrü tamamlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Evlerde ya da iş yerlerinde sıkça kullandığımız; televizyon, radyo, bilgisayar, yazıcı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kablolar vs. gibi günlük hayatımızda kullandığımız ürünler birer elektronik atık sınıfına girmektedir.

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya yönetmeliğine göre elektrikli ve elektronik eşya kategorileri büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri ve otomatlardır.

 

İlçemizde evlerden, işyerlerinden, okullardan çıkan elektronik atıklar Müdürlüğümüzce toplanmaktadır. Toplanan bu atıklar, geri kazanımı ve bertaraf işlemleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İzin Belgesi ve Lisansı olan firmaya teslim edilmektedir.

 

2016 yılı içerisinde ilçemizden 2576 kg elektrikli & elektronik atık toplanmış ve lisanlı geri dönüşüm firmasına teslim edilmiştir.

 

Küçük Ev Aletleri

 • Elektrikli süpürgeler
 • Halı yıkama makineleri
 • Ütüler
 • Tost makineleri
 • Kızartma makineleri
 • Kahve makineleri
 • Saç kurutucu
 • Duvar ve kol saatleri
 • Tartılar
 • Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri

 

Büyük Ev Aletleri

 • Çamaşır makineleri
 • Çamaşır Kurutma Makineleri
 • Bulaşık makineleri
 • Pişirme cihazları
 • Mikrodalga fırınlar
 • Gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük cihazlar
 • Elektrikli ısıtıcılar
 • Elektrikli radyatörler
 • Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev aletleri

 

Tüketici Ekipmanları

 • Radyo ve Televizyon alıcıları
 • Video kamera ve kaydedicileri
 • Ses yükselteçleri
 • Müzik enstrümanları
 • Elektrikli tamir aletleri

 

Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Ekipmanları

 • Elektrikli tren ve yarış arabası takımları
 • El tipi video oyun konsolları
 • Video oyunları
 • Elektrikli veya elektronik spor aletleri

Bitkisel Atık Yağlar

1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır. Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahip olduğundan temiz su kaynaklarını kirletir, ortamda yaşayan canlılara zarar verir.

 

İlçemizde atık yağların çevremize ve doğal kaynaklarımıza verdiği zararı önlemek amacıyla çeşitli işyerleri ve evlerde biriken atık yağlar periyodik olarak Bakanlıkça Lisanslı firmalar birlikte Müdürlüğümüzce toplanmaktadır. Atık yağların toplanmasının mahalleler bazında daha da artırılabilmesi için bütün muhtarlıklara, İbadethanelere, İşletmelere, Sitelere ve Okullara büyük boy atık yağ toplama bidonları verilmiştir.

 

Atık yağların korsan firmalar tarafından toplanmasını önlemek maksadıyla ilçemizdeki işletmeler (restoran, tesis vb.) tek tek ziyaret edilip denetleme yapılmakta ve lisanslı firmalarla sözleşme yapmalarını sağlanmaktadır.

 

Bitkisel Atık Yağların zararları nelerdir?

 • 1 litre atık yağ; 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir.
 • Bitkisel atık yağlar; evsel atık su kirliliğinin % 25’ini oluşturmaktadır.
 • Kullanılmış kızartmalık yağlar; yeraltı sularının kirlenmesine neden olabilir. Kirlenen yeraltı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yeraltı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.
 • Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar; kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.
 • Bitkisel yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olmakta kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra ekotoksik(çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar) özellikler göstermektedir.
 • Kızartmada kullanılan yağlar; kısa sürede oksidasyona uğrayarak kanserojen bir özellik kazanır. Yanmış yağın yemeklerde kullanılması veya kızartma yapılması sağlığı tehlike altına koymaktır.
 • Bitkisel atık yağlar; atık su toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kollektörler) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.
 • Bitkisel atık yağlar; su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir.
 • Bitkisel atık yağlar; zamanla suda bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir.

Atık Pil

atik-pil
Kullanım ömrünü tamamlamış veya herhangi bir sebeple uğramış olduğu fiziksel hasar sonucunda kullanılamayacak duruma gelmiş pillere “atık pil” denilmektedir. Piller, türlerine göre bünyelerinde demir, çinko, mangan, nikel, kadmiyum, lityum, kobalt gibi metalleri, çeşitli kimyasal bileşikleri, plastik, karton ve kâğıt içerikli maddeleri içerebilirler.

 

Atık pillerin çevreye kontrolsüz olarak bırakılması çevremizi kirletir, doğaya ve canlılara zarar verir. Atık pillerin toplanması, geri kazanımı ve bertarafı konusundaki faaliyetlerimizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tek kurum olan TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile birlikte sürdürülmektedir.

 

TAP Derneğinden temin ettiğimiz farklı boyutlardaki atık pil kutularının dağıtımı Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Atık pillerin kaynağından ayrı toplanabilmesi için İlçemizdeki Okullara, Muhtarlıklara, Marketlere, Hastanelere, Alışveriş Merkezlerine, Sitelere, İbadethanelere ve Plazalara büyük boy atık pil kutuları dağıttık. Buralarda biriken atık piller Müdürlüğümüzde görevli personellerimiz tarafından adreslerden toplanmakta ve TAP Derneğine teslim edilmektedir.

 

2016 yılında gelen talepler doğrultusunda 01.11.2016 tarihine kadar 284 adet yeni atık pil toplama kutuları dağıtımı yapılmıştır. Bu süre içerisinde ilçemizdeki toplama noktalarından yaklaşık 4120 kg. atık pil topladık.


Şarj Edilemez Piller

Şarj Edilebilir Piller
Bunlar Nikel Kadmiyum, Nikel Metal Hidrid ve Lityum-İyon olmak üzere üç tip farklı tiptedir . Bu piller genellikle cep telefonu , laptop bilgisayarlardan çıkarılmaktadır.

 

Çok büyük bir çoğunluğu Alkali ve Çinko-Karbon pillerdir . Atık Pillerin diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve çöpe atılmasının engellenmesi amacıyla Okullarda bilgilendirme seminerleri yapılmakta ayrıca Broşür , afişlerle de vatandaşlarımızın duyarlılıklarını arttırmaya çalışmaktayız.

 

Biriktirdiğiniz atık pillerin alınması için Belediyemizin çağrı merkezine ( 0212- 444 12 22 ) veya Müdürlüğümüzün cevre@sariyer.bel.tr mailine bilgi verdiğinizde en geç 2 iş günü içersinde alınacaktır.

DUYURULAR

EVLERDEN BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA PROJESİ

Bitkisel atık yağlar su kirliliğinin %25'ini oluşturuyor. Bitkisel atık yağları dökmeyelim hem dünyamızı hem de tüm canlıları koruyalım. 6 Litre atık yağ getirene 1 litre doğa dostu TURMEPA yüzey temizleyici hediye ediyoruz. *** Kampanya 15 Şubat - 15 Ağustos tarihleri arasındadır.

Devamı
 

ANKET